Thông Tin Từ Chính Phủ

Thông tin về Quy chế và Chương trình Chính phủ

*** City Tech Auto không sở hữu hoặc vận hành những nguồn lực bên ngoài này. Các liên kết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và hướng dẫn ***

Chương trình kiểm tra cơ thể tự động

Cung cấp kiểm tra miễn phí về sửa chữa liên quan đến va chạm để giúp đảm bảo sự an toàn của người lái xe California và xe của họ.

Chương trình Giám định Roadside

 Kiểm tra sự phát thải của xe cộ trong khi thực sự đang được điều khiển trên những con đường ở California.

 

Yêu Cầu Khói

Thông tin về DMV về Nhu cầu khói.

 

 

Chương trình Hỗ trợ Người tiêu dùng

CAP là một chương trình tự nguyện và cung cấp hai lựa chọn - Hỗ trợ Sửa chữa và Hưu trí Xe

Nghỉ hưu xe tăng tốc tự nguyện

 

Sự mạo hiểm xe cũ hoặc chương trình mua lại xe cũ

EFMP & Plus-Up Dự án

Giúp đỡ các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp thoát khỏi các phương tiện gây ô nhiễm cũ và mua nhiều xe sạch hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn